Ganesh (Bhajan) – Vinayaka Charanam Song Lyrics

Album: Ganesh (Bhajan)

Song: Vinayaka Charanam


Lyrics

Kalainirai ganapathy charanam charanam
Gajamukha ganapathy charanam charanam
Karpagha vinayaka charanam charanam
Bala vinayaka charanam charanam
Thundi vinayaka charanam charanam
Selva vinayaka charanam charanam
Narthana vinayaka charanam charanam
Kalyana vinayaka charanam charanam
Sindhoora vinayaka charanam charanam
Raja vinayaka charanam charanam
Siddhi buddhi vinayaka charanam charanam
Pathala vinayaka charanam charanam
Varasiddhi vinayaka charanam charanam
Pillayarpathi vinayaka charanam charanam
Navasakthi vinayaka charanam charanam
Velleruku vinayaka charanam charanam
Sarvasidhhi vinayaka charanam charanam
Vallabhai vinayaka charanam charanam
Maharaja vinayaka charanam charanam
Valampuri vinayaka charanam charanam
Vijaya vigneshwara charanam charanam
Jaya vigneshwara charanam charanam