Geleya – Ee Sanje Yakaagide Song Lyrics

Album: Geleya

Song: Ee Sanje Yakaagide


Lyrics

ee sanje yakagide neen illade, ee sanje yakagide
ee sante sak aagide neen illade, ee sante sak aagide
yakantawe aalapaoo yekangiya sallapaoo
ee mauna bisiyagide – (2)
ee sanje yakagide neen illade, ee sanje yakagide

eenovige kidisokisi maj nodiwe taragala
tandaliya ismatige yugawadide nanna kshana
nenppellaoo voowagide, maiyellaoo mullagide
ee jiv kasiyagide – (2)
ee sanje yakagide neen illade, ee sanje yakagide

neenillade aa chandira ee kannali kasawagide
adnuduwa oosirillade bel dinagaloo aasunigide
aakashadi talayagide ee sanjaya kalyagide
hegaya hasi yagide – (2)
ee sanje yakagide neen illade, ee sanje yakagide
ee sante sak aagide neen illade, ee sante sak aagide
yakantawe aalapaoo yekangiya sallapaoo
ee mauna bisiyagide – (2)
ee sanje yakagide neen illade, ee sanje yakagide