Huttidare Kannadanadalli Huttabeku – Enidu Lovvo (Bit) Song Lyrics

Album: Huttidare Kannadanadalli Huttabeku

Song: Enidu Lovvo (Bit)


Lyrics

enidu lovvo, gaya aagadida lovvo
yebbu yebbu labo nabbo nabbo come on see it baby always be ever ready
make it fast make fast
enidu lovvo, gaya aagadida lovvo

enidu lovvo, gaya aagadida lovvo
lovvo novvo lovvo novvo lovvo novvo lovvo
lovvo lavvo lavvo lavvo lavvo lavvo lavoo lavoo
yen ido preemo putti tiliskodu stimo yen idu dhimo
yammo yammo lovvo gemo gemo gemo
yen ido crejo hudugi inde sinde chejo
enidu lovvo, gaya aagadida lovvo


 

Similar Posts