Lokave Helida Maatidu – Dhare Jala Dhare Song Lyrics

Album: Lokave Helida Maatidu

Song: Dhare Jala Dhare


Lyrics

dhare jal dhare panneere
tore nagmore vaiyare
tare seeri taare hottare
kore hudugore baayare
nanna hididitte manasa re
dhare jal dhare panneere
tore nagmore vaiyare

na loka nee hasira gotara
nee shaka na husira doprana
kele pratidina hosatana nesara
hege tiliyali baiteya chitra gara
bedaga beruwa bedaga nanna banna balutaraha
aa banna balla hottagi padayuva daha daha daha
dhare jal dhare panneere
tore nagmore vaiyare

na ninna suttado shatmana
nee jallu ombelake rutugana
yeno kadarawa sadagara katara
namma gelatana berasida mayagara
maiyellawo gelaya aadu manada vevha
aa moha dindale ninna padauva daha daha daha
dhare jal dhare panneere
tore nagmore vaiyare
tare seeri taare hottare
kore hudugore baayare
nanna hididitte manasa re
dhare jal dhare panneere
tore nagmore vaiyare


 

Similar Posts