Lokave Helida Maatidu – Ra Ra Ra Ra Ramapura Song Lyrics

Album: Lokave Helida Maatidu

Song: Ra Ra Ra Ra Ramapura


Lyrics

ra ra ra ra ramapura , ba ba ba ba bandipura – (2)
sa sa sa sa sachya pura kelu prajenanna samachara
cha cha cha cha chandapura, chi chi chi chi kavallapura
na na na na narsinhapura, yella kade nanna yamatmara
nandu kannada nadina kanyapura, nanna kanndar maiyelli cheli jwara
o yentare nanu totiwara, nanna hittene sutatara gira gira
taiyya thalakatal taiya thalakthal taiyya thalakthal taiyya – (2)
ra ra ra ra ramapura , ba ba ba ba bandipura
sa sa sa sa sachya pura kelu prajenanna samachara

kodale tapalee bisiragi ganji
khareda hulida mansinkay bachhi
berallittre kai mungtiya neejokumara
hoogennu hakondeyalle bhasma sura
taiyya thalakatal taiya thalakthal taiyya thalakthal taiyya – (2)
ra ra ra ra ramapura , ba ba ba ba bandipura
sa sa sa sa sachya pura kelu prajenanna samachara

nadiye gidiye yagrota dura
saviye suliye madhupana chura
tungidre hoguwa baru ghati khandala
illalidre torisu lenu na bandala
taiyya thalakatal taiya thalakthal taiyya thalakthal taiyya – (2)
ra ra ra ra ramapura , ba ba ba ba bandipura
sa sa sa sa sachya pura kelu prajetana samachara
cha cha cha cha chandapura, chi chi chi chi kavallapura
na na na na narsinhapura, yella kade nanna yamatmara
nandu kannada nadina kanyapura, nanna kanndar maiyelli cheli jwara
o yentaru nanu totiwara, nanna hittene sutatara gira gira
taiyya thalakatal taiya thalakthal taiyya thalakthal taiyya


 

Similar Posts