Meghave Meghave – Maniyaga Yaru Illa Song Lyrics

Album: Meghave Meghave

Song: Maniyaga Yaru Illa


Lyrics

maniyaga yaru illa, yenu madana
yen madana, mav yen madana
neene heli malli yen madana
yen madana nau yen madana
aadagi madana illa suttak hogana
hela mav nau iga yen madana
suttodukko yak malli aadigi madana
aadagi madan nau aadagi madana

kadvu madana, yena rotti sudana
hela mav nau iga yen madana
hey kadva gidava yen madati rotti sudana
rottiye sudutumenta chatani ariyenna
maniyaga yaru illa, yenu madana
yen madana, mav yen madana
neene heli malli yen madana

hodi unnana yella bari unnana
hela mav nau iga yen madana
hey bare gire yak malli kude vunnona
kude vunnona, nav kude vunnona

chape hasona, illa haski hasona
hela mav nau iga yen hasona – (2)
chape gipe yak malli haski hasona – (2)
haski hasi kambli volagi kal chakan
maniyaga yaru illa, yenu madana
yen madana, mav yen madana
neene heli malli yen madana
yen madana nau yan madana

mat nadana illa deepa aarsona
hela mav nau iga hange madana – (2)
ayoo mat mania had madku deepa aarsana
deepa arasi picipici math nadna
maniyag yaru illa yen madana
deepa arsona – (4)


 

Similar Posts