Shakthi – Maha Rudra Shakti Song Lyrics

Shakthi movie has 6 tracks music is composed by Mani sharma. and the lyrics of Shakthi are penned by Rama jogayya sastry, Jonnavitthula, Ramajogayya sastry


Lyrics

bhadraakaara samudhraapaara
himaadhri prodhbala rudra
roudhranandha haridhrakaadhra
niyuddhanandhitha rudra
buk buk praakritha
dhik dhik dhikrutha
vidhyuth chaalana rudra
krudha krudhakritha
subhakradho vratha
rakshaadhikshitha rudra
shakti pita samrakshana rudra
shathru naasha pragnakrithi rudra
sarpa vithra janmankitha rudra
veera veera vamsodhbhala rudra
bhutha badha janjakrithi rudra
vugra naarasimhakrithi rudra
thyaaga yagna poornaahuti rudra
kshatra dharma kadgaayudha rudra

mruthyu rudra
mruthyunjaya rudra
kaala rudra
jwalaa maya rudra
loka rudra
ekadhasha rudra
agni rudra
adhibheeshana rudra
praana rudra
panchaarana rudra
pranaya rudra
prasthapitha rudra
bharatha rudra
bahu nigraha rudra
vijaya rudra
vidhwamshaka rudra
abhra subhra vibraajitha rudra
vibrayojwala praabhava rudra
sangrama prabhavidhruma rudra
sugroo veekshana vibradha rudra
jayath jayath dhrava rudra rudra
sanchalath chalath gana rudra rudra
rasputak jagath rudra rudra
digh dighanta deepika rudra
viswa santhihitha rudra
maha sakthiyutha rudra


Lyricist: Jonnavitthula

Music Director: Mani Sharma

Label:

Cast: Ileana, Junior NTR