Shiva Suvarnamula Stuti – Isha Girisha Naresha Song Lyrics

Shiva Suvarnamula Stuti – Isha Girisha Naresha Lyrics Lyrics: Shiva Suvarnamula Stuti – Isha Girisha Naresha Lyrics is a track from the movie Private Album, composed by Gourab Shome. Lyrics were written by Unknown and the song sung by Minakshi Mazumdar.Song: Shiva Suvarnamula Stuti – Isha Girisha Naresha Lyrics
Album: Private Album
Composer: Gourab Shome
Lyrics: Unknown
Singer(s): Minakshi Mazumdar Shiva Suvarnamula Stuti – Isha Girisha Naresha Lyrics Lyrics – Private AlbumIsha girisha naresha paresha
Mahesha bhileshayabhooshana bho
Samba sadashiva shambho sankara
Sharanam may thava charanayugamUmaya divyasumangala
Vigrahayalingitha vamaanga vibho
Samba sadashiva shambho sankara
Sharanam may thava charanayugamUrikuru mamaajnamanadham
Durikurume durithambho
Samba sadashiva shambho sankara
Sharanam may thava charanayugamRishivaramanasa hamsa chara chara
Janana sthithi laya karana bho
Samba sadashiva shambho sankara
Sharanam may thava charanayugam Anthahkarana vishudhim bhakthim
Chathwayi sathim pradehi vibho
Samba sadashiva shambho sankara
Sharanam may thava charanayugamKarunavarunalaya mayi dasa
Udhasasthavochitho na hi bho
Samba sadashiva shambho sankara
Sharanam may thava charanayugamJaya kailasa nivasa pramatha
Ganadhisha bhoosuraarchitha bho
Samba sadashiva shambho sankara
Sharanam may thava charanayugamJanutha kaja kingkinu jhanuthat
Shabdhair natasi maha nata bho
Samba sadashiva shambho sankara
Sharanam may thava charanayugamDharmasthapana daksha trayaksha guro
Daksha yajna shikshaka bho
Samba sadashiva shambho
Sankara sharanam may thava charanayugamBalamaarogyam chaayustwadguna
Ruchithaam chiram pradehi vibho
Samba sadashiva shambho sankara
Sharanam may thava charanayugamBhagawanbharga bhayapaha bhutapathe
Bhoothibhooshithanga vibho
Samba sadashiva shambho shankara
Sharanam may thava charanayugamSarva deva sarvothama sarvada
Durvritha garva harana vibho
Samba sadashiva shambho sankara
Sharanam may thava charanayugamShad ripu shadoorumi shad vikara hara
San mukha shanmukha janaka vibho
Samba sadashiva shambho sankara
Sharanam may thava charanayugamSathyam jnanamanantham brahme thye
Thallakshana lakshitha bho
Samba sadashiva shambho shankara
Sharanam may thava charanayugamHaahaa hoohoo mukha sura gayaka
Gita padana padya vibho
Samba sadashiva shambho sankara
Sharanam may thava charanayugamListen Shiva Suvarnamula Stuti – Isha Girisha Naresha Lyrics Online